Toeristische info

Activiteitenagenda

Bekijk activiteiten in de buurt van het hotel Lees meer

Volgende
Henschotermeer

Locatie

Henschotermeer

Lekker luieren en genieten van de mooie omgeving. Zwemmen in het meer. Je een piraat wanen op een piratenschip. Bouwen aan je eigen zandkasteel. Hardlopen rond het meer. Wandelen langs weiden, bos en strand. Of met een verrekijker speuren naar een ree, bosuil of boomvalk… 
Het kan allemaal in, bij en om het Henschotermeer: een unieke zwemplas met witte Caribische stranden, middenin de mooiste bossen van de Utrechtse Heuvelrug. 

In een oorkonde van Karel de Grote wordt melding gemaakt van de schenking van enkele “foreesten” aan de St. Maartenskerk te Trecht, waaronder “Hengestooten” (777 n.c.). In de Middeleeuwen behoorde deze woeste grond (voornamelijk heide) toe aan de gemeenschappelijke gronden van de Marke Maarn. 
Door overbeweiding van vee en het steken van heiplaggen ontstonden in deze streek grote zandverstuivingen. 

Zandverstuivingen 
Het stuifzand vormde een bedreiging voor de straatweg tussen Zeist en Woudenberg, daarom besloot men het gehele stuifzandgebied weer af te dekken met heideplaggen (1895; die plaggen werden gestoken op de Leusderhei). Tussen deze heideplaggen werden jonge dennenboompjes geplant die voor de vastlegging van het stuifzand en voor latere houtproductie moesten zorgen. 
De eerdere zandverstuivingen zijn nog te herkennen aan het fijne witte zand en aan de stuifheuvels, die nu met naald- en loofbomen zijn begroeid. 
Er komen veel verschillende diersoorten voor, zoals reeën, hazen, vossen, zwarte spechten, bosuilen en boomvalken. 

De bomen gekapt en het zand gedolven 
Tijdens de mobilisatieperiode (rond 1939) werden in het gebied bomen gekapt en zand gedolven. Dit zand, met het vrij gekomen hout, werd gebruikt voor de stellingbouw in de Grebbelinie tussen Woudenberg en Leusden. Wat overbleef was een waterplas van ca. drie hectare. 

Recreatieplas 
Door de toenemende mobiliteit en de daarmee gepaard gaande veranderingen in vrijetijdsbesteding, trok deze plas in het begin van de zestiger jaren een toenemend aantal recreanten. 
Problemen op het gebied van hygiëne en verkeersveiligheid bracht de Vereniging de Utrechtse Heuvelrug, in nauw overleg met de grondeigenaar het landgoed Den Treek–Henschoten, er toe een plan te laten ontwikkelen dat voorzag in een recreatieplas met een capaciteit van ca. 10.000 bezoekers per dag. Deze opdracht werd gegeven aan de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij die het plan in 1972 realiseerde. 

Het Henschotermeer bestaat thans een oppervlakte van 60 hectare. Hiervan is 13 hectare water, 10 hectare stuifzand en 30 hectare bos. 
Het water in het meer blijft op peil doordat grondwater op meerdere plaatsen opwelt. Soms wordt er mechanisch extra grondwater opgepompt. Door het zelfreinigend vermogen van het water blijft de kwaliteit goed en wordt vervuiling in zeer korte tijd afgebroken.