Greenkey

Al geruime tijd is Van der Valk Hotel Leusden zich bewust van het milieu en dit is merkbaar in onze dagelijkse operatie. Verscheidene initiatieven en acties zijn doorgevoerd om de afvalproductie te reduceren en de waterafname en het papierverbruik terug te dringen.

In oktober 2012 ontvingen wij het Green Key Gold-certificaat, als gevolg van milieubewust ondernemen binnen Van der Valk Hotel Leusden. Een prachtig en het hoogst haalbare resultaat. De Green Key is hèt internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. 

Enkele initiatieven die binnen Van der Valk Hotel Leusden zijn doorgevoerd:

Wilt u meer informatie over het Green Key-keurmerk? Kijk hier. 

Van der Valk Hotel Leusden voldoet aan de volgende afspraken:

Lees hier meer over ons duurzaam inkoopbeleid. .