Greenkey

Al geruime tijd is Van der Valk Hotel Leusden zich bewust van het milieu en dit is merkbaar in onze dagelijkse operatie. Verscheidene initiatieven en acties zijn doorgevoerd om de afvalproductie te reduceren en de waterafname en het papierverbruik terug te dringen.

In oktober 2012 ontvingen wij het Green Key Gold-certificaat, als gevolg van milieubewust ondernemen binnen Van der Valk Hotel Leusden. Een prachtig en het hoogst haalbare resultaat. De Green Key is hèt internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. 

Enkele initiatieven die binnen Van der Valk Hotel Leusden zijn doorgevoerd:

 • Housekeeping en hotelkamers
  Bewust omgaan met verschonen van linnen en handdoeken. 
  Waterbesparing in de badkamer.
 • LED- en spaarlampen aanwezig.
 • Afname van intern papiergebruik
  Het papier wat gebruikt wordt binnen Van der Valk Hotel Leusden wordt dubbelzijdig geprint. 
 • Brochures, folders en het overige drukwerk en facturen zijn geprint op papier met een internationaal milieu keurmerk. 
 • Bevestigingen en facturatie wordt zoveel mogelijk per mail verstuurd.
 • Scheiding van Afval
  Al het afval binnen Van der Valk Hotel Leusden wordt gescheiden gehouden en apart geretourneerd.
 • Binnen Van der Valk Hotel Leusden wordt continu gewaakt over het milieubewust handelen van onze medewerkers. Intern is iedereen er zich van bewust dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een milieuvriendelijke omgeving.

Wilt u meer informatie over het Green Key-keurmerk? Kijk hier. 

Van der Valk Hotel Leusden voldoet aan de volgende afspraken:

 • Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren. 
 • Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 • Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en-of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
 • Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid. 
 • Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten. 
 • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk. 
 • Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf. 
 • Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.

Lees hier meer over ons duurzaam inkoopbeleid. .