Groeten uit Leusden!

 Actievoorwaarden

 1. Deelname aan de Bitterballenactie bij Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort is uitsluitend toegestaan voor gasten die in het bezit zijn van een geldige coupon (ansichtkaart).
 2. Om deel te nemen aan de actie, dient de deelnemer de ontvangen coupon in te leveren bij de bediening in de hotelbar of op het terras van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.
 3. In geval van verdenking van misbruik van de actie behoudt Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort zich het recht voor om de deelname te weigeren. Beslissingen in deze kwestie zijn definitief en niet onderhevig aan discussie.
 4. Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort behoudt te allen tijde het recht om de actie geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. De actie is enkel geldig bij de consumptie van ten minste 2 dranken in de hotelbar of op het terras van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.
 6. De actie is eenmalig geldig per tafel/gezelschap. Een enkele coupon kan niet meerdere keren worden ingewisseld binnen dezelfde tafel/gezelschap en het is ook niet mogelijk om meerdere coupons in te wisselen voor één tafel.
 7. Er mag maximaal 1 coupon per gezelschap/ tafel worden ingeleverd met bon.
 8. De coupon is niet inwisselbaar voor contanten of enige andere vorm van betaling.
 9. De coupon is geldig t/m 31 augustus 2024. Na deze periode vervalt de geldigheid van de coupon en kan deze niet meer worden ingewisseld.
 10. Deelname aan de actie impliceert de acceptatie van deze actievoorwaarden. Bij het inleveren van de coupon gaat de deelnemer akkoord met de regels en bepalingen van de Bitterballenactie.
 11. Deze actievoorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. Geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Bitterballenactie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Geldigheid van de actie: de maand juli & augustus 2024. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden en de Bitterballenactie kunt u contact opnemen met Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.