Actievoorwaarden 'gratis bitterballen op het terras'

 Actievoorwaarden

 1. Deelname aan de Bitterballenactie bij Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort is uitsluitend toegestaan voor gasten die in het bezit zijn van een geldige coupon, zoals verstrekt via de officiële flyer van de actie.
 2. Om deel te nemen aan de actie, dient de deelnemer de ontvangen coupon in te leveren bij de bediening op het terras van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.
 3. In geval van verdenking van misbruik van de actie behoudt Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort zich het recht voor om de deelname te weigeren. Beslissingen in deze kwestie zijn definitief en niet onderhevig aan discussie.
 4. Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort behoudt te allen tijde het recht om de actie geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. De actie is enkel geldig bij de consumptie van ten minste 2 dranken op het terras van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.
 6. De actie is eenmalig geldig per tafel/gezelschap. Een enkele coupon kan niet meerdere keren worden ingewisseld binnen dezelfde tafel/gezelschap en het is ook niet mogelijk om meerdere coupons in te wisselen voor één tafel.
 7. Er mag de maximaal 1 coupon per gezelschap/ tafel worden ingeleverd met bon.
 8. De coupon is niet inwisselbaar voor contanten of enige andere vorm van betaling.
 9. De Bitterballenactie bij Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort is alleen geldig gedurende de maand september 2023. Na deze periode vervalt de geldigheid van de coupon en kan deze niet meer worden ingewisseld.
 10. Deelname aan de actie impliceert de acceptatie van deze actievoorwaarden. Bij het inleveren van de coupon gaat de deelnemer akkoord met de regels en bepalingen van de Bitterballenactie.
 11. Deze actievoorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving. Geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Bitterballenactie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Geldigheid van de actie: september 2023. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de actievoorwaarden en de Bitterballenactie kunt u contact opnemen met Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.