Actievoorwaarden van de gouden eieren actie.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gouden eieren zoekactie van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.
 2. De winactie loopt van 28 maart 2023 t/m 9 april 2023.
 3. Door deelname aan deze actie verklaart u akkoord te zijn met de onderstaande actievoorwaarden.
 4. Deelname is mogelijk door één van de drie verstopte gouden eieren in te leveren bij de receptie van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.
 5. Je mag slechts maximaal één van de drie verstopte eieren inruilen. Mocht je er meerdere vinden verzoeken we je om deze te laten liggen.
 6. Medewerkers van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort zijn uitgesloten van deelname.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Deelnemers onder de 18 jaar hebben schriftelijk toestemming nodig van hun ouders. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Van 28 maart 2023 15:00 kunnen deelnemers meedoen aan de winactie. De winnaar wordt op 9 april 2023 bekend gemaakt op het officiële Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort Instagram account. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 9. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar met voor- en achternaam bekend worden gemaakt via de social mediakanalen van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.
 10. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De te winnen prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere middelen.
 11. De prijs aan personen jonger dan 18 jaar wordt enkel uitgekeerd bij toestemming van de ouders of voogd.
 12. Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 13. Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 14. Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort behoudt zich het recht om de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.
 15. Eventuele kansspelbelasting zal voor rekening zijn van Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort.
 16. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort mag de persoonsgegevens opnemen in haar eigen gegevensbestand en gebruiken voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld (zie privacyverklaring).
 17. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winacties en de uitrekking van de prijs. In dat kader is Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort gerechtigd om na digitale/schriftelijke tostemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 18. Deelnemer heeft het recht om Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort te vragen zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen.
 19. Eventuele vragen of klachten over deze winactie kunnen ingediend worden via: marketing@leusden.valk.com

 

Privacyverklaring

Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort gaat uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met de door de deelnemer ingevulde persoonsgegevens. De gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke/digitale toestemming van de deelnemer ter beschikking worden gesteld aan derden. De onderstaande rechten zijn van kracht:

 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht op vergetelheid
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking